naar Homepage...
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
Laatste versie: 24 mei 2018
 
 
 

Ascenso is gespecialiseerd in begeleiding en advies aan het MKB en grote bedrijven en is ook beschikbaar voor overheidsinstanties. Ascenso is inzetbaar voor kleine en grotere opdrachten en projecten.

Het adres van Ascenso luidt:
Goesestraatweg 11
4431 CC 's-Gravenpolder


Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor bedrijven. Ascenso adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.


Persoonlijke gegevens

Ascenso hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.


Verzamelen van gegevens

Via online formulier(en) vragen wij van personen en bedrijven de contactgegevens om in contact te kunnen treden met het desbetreffende bedrijf of contactpersoon binnen deze organisatie. De invulresultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.
Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld.

Deze worden echter niet opgeslagen. Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.


Derden partijen

Hoewel deze website links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor portfolio doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ingezet om privacygevoelige informatie te beperken. Ascenso is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.


Verwerking  gegevens en diens doel(en)

We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.


Persoonsgegevens inzien

Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt Ascenso verzoeken de gegevens:

• te laten schrappen
• te laten wijzigen


Correcties en aanvullingen in deze verklaring

Ascenso behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.  Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.


Contact

U kunt contact leggen met Ascenso via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina.

 
 
 

Met plezier samen bouwen aan het resultaat.